Bestuur

Voorzitter
Willem Dijkstra
06-14025474
Email

Materiaal & gebouwen
 Douwe Kooistra
06-36071360

Penningmeester
Jacolien van der Lei
Email

Notuliste
Fokje Braaksma – Kooistra
0511-424703

Algemeen lid
Sjoerd Visser
David van der Zwaag
Theo Wijbenga

Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Peter van der Woude
06-28246478
Email

Consul
Gosse Wijbenga
06-20458242
Email

Ledenadministratie
Janko van Lingen
06-51523276
Email

Kunstgrasverhuur
Sjoerd Pieter Heeringa
06-41481774
Email

Contact

Je kunt het bestuur bereiken via: 
info@vvdewalden.nl

Het bestuur vergadert elke 1e maandag in de maand.

Rekeningnummer ten behoeve van contributie:
NL64 RABO 0343326620