Bestuur

Voorzitter
Richard van der Lei
06-38821447
Email

Materiaal & gebouwen
Harrie van der Zwaag
& Douwe Kooistra

06-36071360
Email

Penningmeester
Jacolien van der Lei
Email

Notuliste
Fokje Braaksma – Kooistra
0511-424703

Algemeen lid
Sjoerd Visser
David van der Zwaag

Wedstrijdzaken

Wedstrijdsecretaris
Peter van der Woude
06-28246478
Email

Consul
Gosse Wijbenga
06-20458242
Email

Ledenadministratie
J. van Lingen
06-51523276
Email

Kunstgrasverhuur
Sjoerd Pieter Heeringa
06-41481774
Email

Contact

Je kunt het bestuur bereiken via: 
info@vvdewalden.nl
en wij nemen graag contact met je op!

Het bestuur vergadert elke 1e maandag in de maand.

Rekeningnummer ten behoeve van contributie:
NL64 RABO 0343326620