Ereleden en leden van verdienste

Tijdens de ledenvergaderingen van 2017, 2018, 2019 en 2022 hebben we de gelegenheid genomen een aantal mensen te eren als erelid, postuum erelid en lid van verdienste.

Erelid: Foppe Minnema, Johannes Schingenga, Sjoerd Haarsma, Dikky Wijbenga, Wim Rotteveel, Otto de Jong, Richard van der Lei

Postuum Erelid:  Geert Jansma,  Koos Scherjon,  Ritske Reitsma,  Einte Kuipers,  Amedé de Witte

Lid van Verdienste: Sietse Kingma, Jakob van der Leij, Harke Rienewerf †, Willem van der Veen, Oebele Vries, Willem Dijkstra

Wil je ook iemand voordragen, volg dan de volgende Procedure, klik hier.