Volwassenenfonds Sport & Cultuur

Volwassenenfonds Sport en Cultuur.

Sinds kort is het Volwassenenfonds Sport en Cultuur actief in de gemeente Dantumadiel. Het Volwassenenfonds heeft als doel om minder draagkrachtige inwoners een kans te bieden om te gaan sporten of cultuur te beoefenen. Dat doet het Volwassenenfonds door de contributie, het lesgeld en/of eventueel benodigde kleding of andere zaken te betalen voor deze mensen. De werkwijze is exact hetzelfde als het Jeugdfonds Sport & Cultuur waarmee wij als club al een samenwerking hebben.

Hoe werkt het?Wanneer een inwoner uit de gemeente Dantumadiel zich wil aanmelden bij onze club, maar hij of zij kan dat niet betalen, dan kan men een beroep doen op het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Daarvoor kan men een aanvraag doen via een intermediair. In Dantumadiel zijn dat de medewerkers van het gebiedsteam, schuldhulpverleners, Platform voor Elkaar, Dokwurk en de buurtsportcoaches van het Beweegteam Noardeast-Fryslân & Dantumadiel.

Het Volwassenenfonds Sport & Cultuur Friesland betaalt het lidmaatschap van het lid voor 1 jaar of tot het einde van het seizoen. De daaropvolgende jaren wordt de financiële situatie van de inwoner opnieuw bekeken (dit doet de intermediair) en kan er een nieuwe aanvraag gedaan worden. Voor alle relevante informatie voor inwoners in de gemeente Noardeast-Fryslân en Dantumadiel verwijzen we u graag naar www.volwassenenfonds.nl/dantumadiel.

Op deze website vindt u alle benodigde informatie en ook het formulier dat u in kunt vullen om mee te nemen naar uw intermediair zodat de aanvraag snel geregeld kan worden.

En dan hopen we u snel te zien op de velden bij vv de Wâlden.

Vergelijkbare berichten