Contributie

De leden van v.v. de Wâlden betalen hun contributie maandelijks.
Als lid ben je verplicht om steeds voor een heel jaar contributie te betalen, waarbij het verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Contributie-inning
Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot 30 juni. De inning van de contributie vindt plaats door automatische incasso in 12 termijnen, de vereniging wordt gemachtigd om het bedrag van de contributie te laten afschrijven van de bankrekening van (de ouders van) het lid.

Contributie (per jaar)
Senioren € 235,00
Dames € 200,00
A – junioren JO-19 € 180,00
B – junioren JO-17 € 170,00
C – junioren JO-15 € 170,00
D – pupillen JO-13 € 160,00
E – pupillen JO-11 € 150,00
F – pupillen JO-9 € 150,00
G – voetbal € 130,00

Boetes & kaarten
De genoemde bedragen zijn inclusief bondsbijdrage en kledingfonds.
Boetes voor gele en rode kaarten komen in beginsel voor rekening van de overtreder en niet voor rekening van de vereniging.

Opzeggen lidmaatschap
Het opzeggen van het lidmaatschap kan alleen schriftelijk. (via mail : bestuurvvdewalden@gmail.com)
Bij een tussentijdse opzegging is het lid het gehele seizoen contributie verschuldigd tot het einde van dat seizoen, dus tot 30 juni.
Het niet tijdig opzeggen betekent automatisch lid voor het volgende seizoen.

3e gezinslid
Indien 3 leden van het gezin, wonend op het zelfde adres, lid zijn van v.v. de Wâlden, is het derde lid vrij van contributie.

LET OP!

Steeds meer kinderen in Nederland kunnen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor hun leeftijdsgenootjes heel normaal zijn.
Zij staan vaak letterlijk aan de zijlijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!
Via ruim 75 lokale Leergeld stichtingen biedt zij deze kinderen kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten.

Kijk voor meer informatie op http://www.leergeld.nl

Overschrijving
Wenst een lid overschrijving naar een andere vereniging dan kan dit, een uitzondering daargelaten, pas met ingang van het nieuwe seizoen. Dit houdt in dat er voor 15 juni een overschrijvingsformulier moet zijn ingediend bij de KNVB.

Donateur
Je kunt onze club ook steunen door donateur te worden.
Dit kost je slechts € 50,00 per jaar.